WiFi metingen en rapportages

Door het uitvoeren van een WiFi meting en rapportage, kan City Wireless u een beeld geven van de WiFi frequentiebanden en het gebruik.

Het gebruikte WiFi- frequentiespectrum wordt steeds drukker en hierdoor zijn verstoringen of is het slecht werken van WiFi verbindingen onvermijdelijk. Een meting geeft inzicht in de WiFi frequentiebanden en het gebruik van het spectrum. 

Na de analyse van de metingen zal een rapport en advies worden opgesteld. Aansluitend kunnen wij in overleg en samen met uw leverancier onze bevindingen delen en een passende oplossing bespreken.

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.