Gasten WiFi

Met gasten WiFi van City Wireless biedt u uw bezoekers een eenvoudige manier voor een verbinding met het Internet.

Met gasten WiFi van City Wireless biedt u uw bezoekers een eenvoudige manier voor een verbinding met het Internet. Met het gasten WiFi van City Wireless worden de bezoekers na het verbinden met het WiFi netwerk doorgestuurd naar een zogenaamde ‘landingspagina’ alwaar de gebruiker kan inloggen als gast of met zijn social media account.

Op deze landingspagina kunt u uw gasten welkom heten en voorzien van extra informatie of nieuws.

Wanneer de gebruikers wensen in te loggen met hun social media account, ontvangt u zijn of haar informatie en e-mail adres.

Na de inlog kunt u ervoor kiezen de gebruiker door te sturen naar uw website of uw facebook pagina. De landingspagina kunt u eenvoudig zelf opmaken en wijzigen via onze eenvoudige cms portal.

Ook wanneer u een eigen WiFi netwerk heeft, kan een gasten WiFi hieraan eenvoudig aan toegevoegd worden.

Naast de voordelen voor de gebruiker heeft een separaat gasten WiFi voorziening ook een goede beveiliging van uw bedrijfsnetwerk.

City Wireless is een bij de ACM geregistreerd telecomprovider met de registratienummers; 942232 en 942233.

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.